Ο άνθρωπος είναι ένα ημερόβιο ζώο που δρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κοιμάται μετά την δύση του ήλιου. Έτσι περνάμε μέσα σε ένα 24ωρο από δύο σημαντικές λειτουργικές καταστάσεις, την ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ κι τον ΥΠΝΟ. Για την Εγρήγορση είναι υπεύθυνη μια περιοχή του εγκεφάλου το στέλεχος όπου εκεί εδράζεται ο ανιών δικτυωτός σχηματισμός (ΑΔΣ). Με την είσοδο αισθητικών ερεθισμάτων (πχ αφή, πόνος, ακοή, όραση κλπ) ο ΑΔΣ διεγείρεται και αυτός με τη σειρά του διεγείρει το θάλαμο και το τελικά και οι δύο μαζί τον φλοιό του εγκεφάλου με στόχο να καταλήξουν εκεί τα αισθητικά ερεθίσματα να δομήσουν μνήμες και να ρυθμίσουν αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συμβεί ο ύπνος. Για τον ύπνο είναι υπεύθυνος κυρίως ο υποθάλαμος.