ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

World Journal of Biological Psychiatry

Άρθρο στο World Journal of Biological Psychiatry του οποίου πρώτος συγγραφέας είναι ο Καθ. Ψυχιατρικής Δημήτρης Δικαίος και τελευταίος ο Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Κ.Ρ. Σολδάτος, ενώ μεταξύ των συγγραφέων περιλαμβάνονται διακεκριμένα μέλη της ιατρικής του ύπνου από την Ευρώπη και την Αμερική. Στο άρθρο αυτό γίνεται αποτίμηση και σύγκριση βιολογικών και άλλων παραμέτρων και η χρησιμότητά τους για τη διάγνωση της αϋπνίας.

The potential of biomarkers for diagnosing insomnia Consensus statement of the WFSBP Task Force on Sleep Disorders

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται το παραπάνω άρθρο είναι:

https://doi.org/10.1080/15622975.2023.2171479

Δημήτρης Δικαίος

Καθ. Ψυχιατρικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη νέα σειρά άρθρων επικεντρωθήκαμε σε ενδιαφέροντα άρθρα που έχουν οδηγίες, της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά με τις θεραπείες της αποφρακτικής άπνοιας εκτός της CPAP, τις οδηγίες της αμερικανικής ακαδημίας ύπνου για το MSLT, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες για όποια εργαστήρια το εκτελούν.

Επίσης άρθρο σε σχέση με τον ύπνο και την παχυσαρκία, οδηγίες σχετικά με την αποστολή ασθενών με αποφρακτική άπνοια για χειρουργική εκτίμηση, τα αποτελέσματα του lock down και την επίδραση της εργασίας από το σπίτι και τη χρήση  των ψηφιακών εργαλείων στον ύπνο, τη φυσική δραστηριότητα.

Επίσης τις καρδιαγγειακές επιπλοκές της υπνικής άπνοιας καθώς και το συσχετισμό μεταξύ Αποφρακτικής Άπνοιας του Ύπνου και εμφάνισης εστιών αυξημένης έντασης σήματος στη λευκή ουσία στο MRI εγκεφάλου  και την επίδραση του ύπνου και της εγρήγορσης στις κιρκάδιανες λειτουργίας στις νευρολογικές παθήσεις.Τέλος, παρουσιάζουμε μία μελέτη σχετικά με τη Παιδιατρική Κλίμακα για τη Σοβαρότητα της Ναρκοληψίας [Pediatric Narcolepsy Severity Scale- (NSS-P)] σε παιδιά ≥ 10 ετών.

Ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους σας μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Μάνος Βαγιάκης

Αντιγόνη Παπαβασιλείου

Άρθρα και Σχολιασμός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-02/2022

Στην ομάδα αυτή άρθρων που σας ανακοινώνουμε θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα θέματα όπως μια νέα φαρμακευτική θεραπεία για την υπνική άπνοια που έγινε σε μια μικρή αλλά καλά οργανωμένη μελέτη. Θα δούμε σε άλλο άρθρο ανασκόπησης, την σύνδεση των διαταραχών του ύπνου με το γενετικό υπόβαθρο, σε άλλη μελέτη θα διερευνήσουμε την επίδραση ψυχολογικών παρεμβάσεων όπως η ενσυνειδητότητα στην αξιοποίηση για την τον περιορισμό της αναβλητικότητας της έναρξης ώρας ύπνου, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας.

Επίσης, θα δούμε πως η ελαττωμένη άσκηση και η καθιστική ζωή αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Επιπλέον σε ένα ωραίο άρθρο ανασκόπησης, θα δούμε τις διαταραχές ύπνου και την υπνική άπνοια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Επιπλέον το αν η Μουσικοθεραπεία βοηθάει τον ύπνο. Σε ένα ωραίο άρθρο ανασκόπησης θα διερευνηθεί αν υπάρχει κοινή γενετική βάση της κατάθλιψης και της αποφρακτικής άπνοιας.
Σε επόμενο άρθρο από τη διεθνή ομάδα εργασίας για την διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM, προσφέρονται καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες.

Ένα επιπλέον άρθρο σχετικά με το RBD σε ασθενείς με νόσο του Parkinson στους οποίους εφαρμόσθηκε DBS (Deep Brain Stimulation) κατέγραψε ότι οι ασθενείς που είχαν RBD προεγχειρητικά, δεν είχαν χειρότερη έκβαση στη λειτουργικότητα τους μετά το DBS από αυτούς χωρίς RBD. Επομένως, η θεραπευτική αυτή προσέγγιση δεν αποκλείεται λόγω RBD.
Για την συσχέτιση της αϋπνίας με την αποφρακτική υπνική άπνοια και τέλος την σχέση του διαβήτη τύπου II με τις διαταραχές του ύπνου ιδιαίτερα την αϋπνία και την αποφρακτική υπνική άπνοια.
Ακόμη, παρατίθεται μελέτη η οποία ανέδειξε ότι τα άτομα με ημικρανία είχαν πτωχότερη υποκειμενική ποιότητα ύπνου, καθώς και μεταβολή της αρχιτεκτονικής του ύπνου σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες.

Τέλος ένα άρθρο για την κατάλληλη συσκευή σε συνδυασμό αιτίων υπερκαπνίας και μία ανασκόπηση για την συσχέτιση της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας με παθήσεις του οφθαλμού.
Ευχαριστούμε πολύ τους σχολιαστές τον κο Άγη Δέρβα, τον κο Δημήτριο Καντά, τον κο Παναγιώτη Πανάγου, την κα Ευαγγελία Φλώρου και την κα Κυριακή Χολίδου.

Μάνος Βαγιάκης
Αντιγόνη Παπαβασιλείου

Άρθρα και Σχολιασμός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-04-05/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-06/2022

Άρθρα και Σχολιασμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε την επιλεγμένη βιβλιογραφία Μαΐου και Ιουνίου και ευχαριστούμε για άλλη
μια φορά τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σ’ αυτή την προσπάθεια.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές!!!!!

Οι συντονιστές