Για να ξεκινήσει ο ύπνος πρέπει να αναλάβουν δράση δύο πολύ σημαντικές ουσίες που παράγονται στο σώμα η αδενοσίνη και η μελατονίνη
Η αδενοσίνη αντικατοπτρίζει το πόσο λειτούργησαν τα κύτταρά μας κατά την ημέρα (είναι προϊόν διάσπασης του ATP – ενεργειακού μορίου των κυττάρων) . Συσσωρεύεται στο αίμα και ποσότητές της πάνω από ένα όριο ενεργοποιούν τον πρόσθιο υποθάλαμο και τότε ξεκινάει ο ύπνος
Η μελατονίνη ρυθμίζει περίπου την ώρα ύπνου μας. Η παραγωγή της αναστέλλεται στην παρουσία φωτός και ξεκινάει με την έλευση της νύχτας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση των κινητών, υπολογιστών και άλλων πηγών φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναστέλλουν την έκκριση της μελατονίνης και μεταθέτουν την έναρξη του ύπνου μας όλο και πιο αργά. Η κατάσταση αυτή αναφέρεται ως μεταφορά φάσης της έλευσης του ύπνου (αργή φάση) και θεωρείται διαταραχή με σημαντικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα του ύπνου επηρεάζοντας τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη μάθηση του ατόμου.

Στη συνέχεια…
Ο υποθάλαμος φροντίζει με τη σειρά του να καταστείλει τις περιοχές που ευοδώνουν την εγρήγορση (πχ ΑΔΣ) με την έκκριση ενός ισχυρού κατασταλτικού νευροδιαβιβαστή του GABA (γ-αμινοβουτυρικό οξύ).
Από τη στιγμή που τα κέντρα της εγρήγορσης κατασταλούν ο θάλαμος που δε δέχεται πια την επίδραση του ΑΔΣ, αρχίζει και παράγει υπνικές ατράκτους και ο φλοιός σιγά σιγά υποαιματώνεται-καταστέλεται και προχωράει προς βαθύ ύπνου