Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και των εξετάσεων για την πιστοποίηση ιατρών, αλλά ιδίως των τεχνικών εργαστηρίων ύπνου, έγινε εμφανής η ανάγκη εμβάθυνσης της γνώσης στα τεχνικά θέματα των εργαστηρίων ύπνου.

Ορμώμενη εξ’ αυτού του κινήτρου, η Ελληνική Εταιρεία Υπνολογίας διοργανώνει ένα διήμερο “ειδικού σκοπού” απευθυνόμενη στους τεχνικούς και ιατρούς που πιστοποιήθηκαν και σε άλλους που εργάζονται σε εργαστήρια, που έχουν σκοπό να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης στο μέλλον.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν έχουν να κάνουν με την πραγματοποίηση της μελέτης ύπνου και την ανάλυση της, δίνοντας έμφαση σε πρακτικά θέματα.

Η εκπαίδευση στο εργαστήριο θα γίνει σε ομάδες ώστε μετά το σεμινάριο να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες την state of the art πραγματοποίηση της μελέτης ύπνου.

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων ύπνου να ενημερώσουν τους τεχνικούς τους.

Σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή είναι μόνον 50€.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι θέσεις θα συμπληρωθούν καταρχήν από τεχνικούς και ιατρούς εργαστηρίων ύπνου.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση χωρίς την κατάθεση του ποσού των 50€  και θα ειδοποιηθούν για την έγκριση της συμμετοχής τους.

Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας και το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: hellenic.sleep@gmail.com (πληροφορίες στο τηλ.: 6948077654 κα Μαρία Γεωργακοπούλου).

Έαν οι συμμετέχοντες τεχνικοί εργαστηρίων ύπνου υπερβαίνουν το όριο των ατόμων στην εκπαίδευση στο εργαστήριο για το πρακτικό σκέλος, θα προτιμηθούν οι συμμετέχοντες εκτός Αθηνών και για τους συμμετέχοντες εντός Αθηνών θα οριστούν επιπλέον ημερομηνίες.

 

Με εκτίμηση,

Εμμανουήλ Βαγιάκης

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας

 

Πρόγραμμα Διημερίδας

Αίτηση συμμετοχής